ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศราคากลาง

ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 อ่านแล้ว 65 ครั้ง
ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำราคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 42 รายการ โดยวิธีตกลงราคา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 อ่านแล้ว 73 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีตกลงราคา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 94 ครั้ง
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องโพลิเมอไรเซชั่นด้วยกระบวนการต้ม จำนวน 1 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 08:00 อ่านแล้ว 85 ครั้ง
งานจัดจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ จำนวน 1 รายการ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 08:00 อ่านแล้ว 96 ครั้ง

ภาพข่าวกิจกรรม

Mr.Alex Kok บรรยายการใช้เครื่องมือทันตแพทย์ (UNIT) รุ่น KAVO ESTETICA E30 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 197 ครั้ง
บุคลากรและนิสิตคณะทันตแพทย ร่วมแข่งขันประกวดเผาข้ามหลาม เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 ม.ค. 2560 เวลา 19:00 อ่านแล้ว 133 ครั้ง
คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 12:00 อ่านแล้ว 175 ครั้ง
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงสปิริตเชียร์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 มี.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 285 ครั้ง
ค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 2 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 429 ครั้ง
อ่านทั้งหมด

ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 298 ครั้ง
Banner ข่าว

ส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

สารจากคณบดี