ข่าวล่าสุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะทันตแพทศาสตร์(แก้ไขครั้งที่1) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 00:00 อ่านแล้ว 34 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 90 ครั้ง
คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจจาว ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 10:15 อ่านแล้ว 50 ครั้ง
ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 10:15 อ่านแล้ว 47 ครั้ง
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดงานสานสายใยรักครอบครัว เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 11:48 อ่านแล้ว 48 ครั้ง
พิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 15:19 อ่านแล้ว 169 ครั้ง
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจจาว ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 10:15 อ่านแล้ว 50 ครั้ง
ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 10:15 อ่านแล้ว 47 ครั้ง
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดงานสานสายใยรักครอบครัว เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 11:48 อ่านแล้ว 48 ครั้ง
พิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 15:19 อ่านแล้ว 169 ครั้ง

ประกาศราคากลาง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 90 ครั้ง
ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 อ่านแล้ว 135 ครั้ง
ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำราคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 42 รายการ โดยวิธีตกลงราคา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 อ่านแล้ว 126 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีตกลงราคา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 151 ครั้ง
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องโพลิเมอไรเซชั่นด้วยกระบวนการต้ม จำนวน 1 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 08:00 อ่านแล้ว 137 ครั้ง

ภาพข่าวกิจกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 12:00 อ่านแล้ว 210 ครั้ง
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงสปิริตเชียร์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 มี.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 322 ครั้ง
ค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 2 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 481 ครั้ง

ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 383 ครั้ง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะทันตแพทศาสตร์(แก้ไขครั้งที่1) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 00:00 อ่านแล้ว 34 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 82 ครั้ง
Banner ข่าว

ส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

สารจากคณบดี