คณะทันตแพทยศาสตร์จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561”

366 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

งานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมจัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561” โดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีนิสิตทันตแพทย์เข้าร่วมทั้ง 5 ชั้นปี ภายในพิธีประกอบด้วยการมอบพวงมาลัยและพานไหว้ครู ตลอดจนถึงการร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูอาจารย์ และในช่วงท้าย นิสิติทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ยังได้มอบของที่ระลึกและกล่าวความรู้สึกแก่อาจารย์ทันตแพทย์ตรัยธาวิต นาคสกุล เนื่องในโอกาสที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยัง Niigata University, Graduate School of Medical and Dental Sciences ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องกิจกรรม อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง