คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงานวันมหิดล

276 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

คณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย ทันตแพทย์เฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมเจ้าหน้าที่และนิสิตทันตแพทย์ ร่วมงานวันมหิดล โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน” ซึ่งงานวันมหิดลปีนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า โดยมีบุคลากรและนิสิตในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ เข้าร่วมมากกว่า 200 คน ซึ่งงานจะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ ยานพาหนะและกำลังคน จากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองกิจการนิสิต กองกลาง และกองอาคาร เป็นอย่างดี

 

ภาพ/ข่าว: ปรัชญดล  รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง