คณะทันตแพทยศาสตร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

635 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (21 ตุลาคม 2561) และวันพยาบาลแห่งชาติ (19 ตุลาคม 2561) คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างหาที่สุดไม่ได้ ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม  ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  
คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา กองกลาง กองอาคารสถานที่

 

ภาพ/ข่าว: ปรัชญดล รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง