คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิงาตะประเทศญี่ปุ่น

242 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

วันนี้ (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ศ.Takeyasu Maecla คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิงาตะ พร้อมคณะ ในการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนิงาตะประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ สำหรับความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนิงาตะ(Niigata University) ณ เมืองนิงาตะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย ได้ตกลงร่วมกันในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือ ดังนี้ 1 โครงการแลกเปลี่ยนรวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 2 โครงการวิจัยร่วมกัน 3 โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์เผยแพร่ร่วมกัน 4 หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน 5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 6 จัดทำโครงการด้านสาธารณสุขร่วมกัน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์    
ข้อมูล/ข่าว :  ชัชชญา ถูกจิตร    

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง