นิสิตทันตแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ชุมชนใน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

178 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

 

นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและให้ความรู้เกี่ยวการแปรงฟันที่ถูกวิธี แก่ประชาชนในชุมชน หมู่ 1 หมู่ 5 และหมู่ 13  เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมโกจิ โรงเรียนบ้านสถาน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการหมอฟันอาสาครั้งที่ 4 ที่ทางสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ปรัชญดล  รัตนสุวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง