คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

241 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

 

วันนี้ (วันที่ 9 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ    
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง