คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

288 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

 

เช้านี้ วันที่ 23 มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดงานนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โดยปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย อาจารย์ศันสณี  รัชชกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้สูงอายุในตำบลแม่กา ร่วมนำเสนอผลงาน "โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากโมเดลคณะทันตแพทยศาสตร์ " ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นายประพันธ์  เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในวันนี้มีผู้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มากกว่า 100 คน โดยหลายท่านได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น ที่มีสรรพคุณในการช่วยดูแลรักษาช่องปาก เช่น แปรงสีฟันจากต้นข่อย น้ำยาบ้วนปากและครีมจากสุมนไพรพื้นบ้าน เป็นต้น ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 
ภาพ/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ    

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง