คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ “สัปดาห์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

63 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

วันนี้เวลา 10.00 น. นางสาวเจตนา  ตลับศรี หัวหน้างานกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นรวงผึ้งและปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศล" ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) กองกิจการนิสิตเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนหน่วยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ อ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ    
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง