คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา

127 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี  ดุษฎีพรรณ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา เรืองสิทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายคลินิก เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีฯ ทั้งนี้ผู้บริหารคณะทั้ง 2 ท่าน ยังได้ร่วมกับตัวแทนนิสิตทันตแพทย์กว่า 30 คน ปลูกต้นไม้ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายจนแล้วเสร็จ เวลา 12.00 น. ณ บริเวณรอบอาคาร 1 และอาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ/ข่าว : เจตนา  ตลับศรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง