คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ Up Open House 2019

97 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00- 12.00 น. คณะทันตแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ Up Open House 2019 โดยมี นางสาวอรวรรณ ตันวงค์ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน ตลอดจนถึงแนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมีครูและนักเรียนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลจำนวนมาก โดยการจัดนิทรรศการวิชาการฯ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งทางกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาและชี้แจงข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ)
   
   

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง