ข่าวทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ

รายละเอียด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยานำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินหลักสูตรจากทันตแพทยสภา

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 "White Coat Ceremony 2019"

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ

รายละเอียด

แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

จุลสารทันตสร้างสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2562

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดโครงการบูรณาการการวิจัยโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

รายละเอียด