ข่าวทั้งหมด

จุลสารทันตสร้างสุข ฉบับที่ 2 ปี 2561

รายละเอียด

จุลสารทันตสร้างสุข ฉบับที่ 1 ปี 2561

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงานวันมหิดล

รายละเอียด

ความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร( AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561”

รายละเอียด

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

รายละเอียด