ข่าวทั้งหมด

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3

รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด

ตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงาน “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจำปี 2561

รายละเอียด

อธิการบดี พบบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียด

พิธีรดน้ำดำหัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

รายละเอียด