ข่าวทั้งหมด

บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานปีใหม่สุขสันต์สานสัมพันธ์ชาว มพ.

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานทำบุญปีใหม่ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562

รายละเอียด

นิสิตทันตแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ชุมชนใน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

เปิดค่ายหมอฟันอาสา 4

รายละเอียด

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เพิ่มเติมครั้งที่2)

รายละเอียด

พิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิงาตะประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด