ข่าวทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมออกบูธนิทรรศการวิชาการ ในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด

ขอพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด

นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแสดง Spirit Cheer

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

รายละเอียด

โครงการสานสายใยรักฝากชีวิต ระหว่างครอบครัวและชุมชนหมู่ที่ 5 กับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

รายละเอียด

บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานปีใหม่สุขสันต์สานสัมพันธ์ชาว มพ.

รายละเอียด