ข่าวทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ Up Open House 2019

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 9 ปี

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ “สัปดาห์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

รายละเอียด

คณะทันตแทพยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและโครงการปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2562

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 17th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT) 2019

รายละเอียด

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

รายละเอียด

นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 นำเสนอผลการปฏิบัติงานภาคสนาม

รายละเอียด

จุลสารทันตสร้างสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2562

รายละเอียด