ฝ่ายกิจการนิสิต

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตทันตแพทย์ เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

Email : Lerm_v@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 3422,4786

รายละเอียด

งานกิจการนิสิตนางสาว เจตนา ตลับศรี

ตำแหน่ง : งานกิจการนิสิต

Email : jettana_bell@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 3428

รายละเอียด


นาย ปรีชา อ่วมนาค

ตำแหน่ง : งานกิจการนิสิต

Email : -

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

งานประชาสัมพันธ์นาย ปรัชญดล รัตนสุวรรณ

ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์

Email : prachayadol@hotmail.co.th

เบอร์โทรภายใน : 3421

รายละเอียด